venerdì 30 Ottobre 2020
Breaking News
Home > Dx Mix News > DX MIX NEWS # 557

DX MIX NEWS # 557

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DX MIX NEWS # 557                                           25 January 2009
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
GREECE    B-08 for Voice of Greece in Greek:
2300-0600 on  7475 AVL 100 kW / 285 deg
              9420 AVL 250 kW / 323 deg
            *12105 AVL 250 kW / 226 deg
0600-1000 on  9420 AVL 250 kW / 323 deg
             12105 AVL 100 kW / 002 deg
             15630 AVL 250 kW / 285 deg
1100-1600 on  9420 AVL 250 kW / 323 deg
             #9935 AVL 100 kW / 285 deg
             15650 AVL 250 kW / 105 deg, co-ch Miraya FM Radio 1500-1600
1600-1700 on  9420 AVL 250 kW / 323 deg
             #9935 AVL 100 kW / 285 deg
             15630 AVL 250 kW / 285 deg
1700-2000 on #7450 AVL 100 kW / 323 deg
              9420 AVL 250 kW / 323 deg, co-ch Christian Voice in English
             15630 AVL 250 kW / 285 deg
2000-2300 on #7450 AVL 100 kW / 323 deg
              7475 AVL 250 kW / 285 deg
              9420 AVL 250 kW / 323 deg, co-ch Christian Voice in English
* Radio Filia in Albanian/English/French/Spanish
# Radiophonikos Stathmos Makedonias in Greek

RUSSIA(non)    Winter B-08 of WYFR Family Radio via TRW=TV Radio Waves:
1800-1900 on  5820 TAC 200 kW / 311 deg to WeEu Polish
1400-1700 on  5865 DB  100 kW / 135 deg to SoAs Hindi
1100-1200 on  5900 IRK 250 kW / 152 deg to SEAs Tagalog
1200-1300 on  5910 VLD 250 kW / 220 deg to SEAs Tagalog
1400-1500 on  5970 SAM 250 kW / 140 deg to SoAs Kannada
1100-1400 on  5995 P.K 250 kW / 244 deg to EaAs Chinese
1400-1500 on  5995 P.K 250 kW / 244 deg to EaAs English
1900-2000 on  6000 MSK 250 kW / 240 deg to SoEu Italian
1200-1300 on  6005 K/A 250 kW / 213 deg to EaAs Korean
1400-1500 on  6020 SAM 250 kW / 140 deg to SoAs Telugu
1600-1700 on  6070 ARM 300 kW / 110 deg to SoAs Punjabi
1400-1600 on  6090 ARM 200 kW / 104 deg to SoAs Punjabi
1100-1400 on  6115 IRK 100 kW / 110 deg to EaAs Chinese
1400-1500 on  6115 IRK 100 kW / 110 deg to EaAs English
1400-1600 on  6150 ARM 300 kW / 110 deg to SoAs Urdu
1400-1500 on  6225 TAC 200 kW / 131 deg to SEAs English
2000-2200 on  6240 KCH 300 kW / 309 deg to WeEu English
1000-1100 on  7150 NVS 250 kW / 085 deg to EaAs Japanese
1100-1400 on  7165 P.K 250 kW / 263 deg to EaAs Chinese
1400-1500 on  7165 P.K 250 kW / 263 deg to EaAs English
1200-1400 on  7175 IRK 250 kW / 180 deg to SEAs Vietnamese/English
1600-1700 on  7295 NVS 250 kW / 195 deg to SoAs Urdu
1900-2100 on  7300 ARM 250 kW / 290 deg to WeEu French
1400-1600 on  7340 IRK 250 kW / 224 deg to SoAs Nepali/Marathi
1800-2000 on  7345 SAM 250 kW / 188 deg to WeAs Arabic/English
1700-1900 on  7435 TAC 200 kW / 311 deg to RUSS Russian
1400-1500 on  7475 DB  100 kW / 137 deg to SoAs Tamil
1600-1800 on  7485 KCH 300 kW / 116 deg to WeAs Persian
1800-2000 on  7490 ERV 300 kW / 305 deg to WeEu German
1300-1400 on  7535 A-A 500 kW / 094 deg to EaAs Chinese
1400-1500 on  7535 A-A 500 kW / 094 deg to EaAs English
1200-1400 on  7560 A-A 200 kW / 132 deg to SEAs Vietnamese/English
1400-1500 on  7560 A-A 500 kW / 121 deg to SEAs English
1400-1600 on  7565 KCH 300 kW / 116 deg to SoAs Bengali
1300-1400 on  9310 A-A 200 kW / 132 deg to SEAs Burmese
1400-1500 on  9355 KCH 300 kW / 116 deg to SoAs Nepali
1100-1200 on  9365 DB  100 kW / 071 deg to EaAs English
1200-1300 on  9365 DB  100 kW / 024 deg to RUSS Russian
1200-1300 on  9450 NVS 250 kW / 155 deg to SEAs Lao
0900-1100 on  9460 IRK 250 kW / 110 deg to EaAs English
1100-1200 on  9460 IRK 250 kW / 110 deg to EaAs Korean
1200-1400 on  9485 IRK 500 kW / 180 deg to SEAs Indonesian
1400-1500 on  9485 IRK 500 kW / 180 deg to SEAs English
1100-1200 on 11510 A-A 200 kW / 132 deg to SEAs Tagalog
1100-1300 on 12150 A-A 500 kW / 094 deg to EaAs Chinese

U.K.(non)    Additional txions of BBC in Azerbaijani to CeAs:
0300-0315 on  5915 SKN 300 kW / 090 deg
Mon-Fri       6085 RMP 500 kW / 095 deg
              7105 RMP 500 kW / 080 deg
1600-1630 on  6010 CYP 250 kW / 064 deg
Daily         9450 SKN 300 kW / 090 deg
             11690 WOF 250 kW / 082 deg

USA(non)     Frequency change of BBC WS in English to SEAs:
1600-1800 NF  7355 SNG 100 kW / 320 deg, ex  7270 to avoid VOR in Turkish/Kurdish

Check Also

Shiokaze/Sea Breeze vs.Nippon & Furusato no Kaze on 7295 kHz

JAPAN vs.TAIWAN Shiokaze/Sea Breeze vs.Nippon & Furusato no Kaze on 7295 kHz 1300-1400 on 7295 …

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.