venerdì 21 Gennaio 2022
Breaking News
Home > Logs > Ascolti AM Treviso Feb. 25, 2014

Ascolti AM Treviso Feb. 25, 2014

12035 25/02 1500 AWR Asia, Agat Guam Info ID E Px rel. KA 34543
12085 25/02 1506 Radio Australia, Shepparton Px E 34533
12125 25/02 1512 VOA,  via Philippines Px “English course” E  E 33533
12150 25/02 1513 VOA,  via Thailand Mx  E 44544
15340 25/02 1526 HCJB Australia, Kununurra Px rel. E 45444
15665 25/02 1527 AWR Asia, Agat Guam  Px rel. TAM 34533
1539   25/02 1643 Cadena SER Radio, Manresa Info ID Px “La ventana” Es 23533

73 da N. Marabello
QTH  Treviso, Italia
RX:  SONY ICF SW7600G
Ant.: esterna VHF azimuth 230 + quadro DLF 1539 kHz